Syahadah

Syahadah

Ya Allah…
Betapa aku telah melafazkan kalimah keimananku
Ku syahadahkan dengan sungguh-sungguh
“Asyhadu an Laa Ilaha Illa Llahu”
Tetapi lihatlah apa yang telah kulakukan
ku duakan Engkau dengan harta
ku duakan Engkau dengan kekuasaan
ku duakan Engkau dengan wanita
ku duakan Engkau dengan kesombongan
ku duakan Engkau dengan keangkuhan
Ku ingin menunjukkan di hadapan keMaha Esaan-Mu
Tetapi lihatlah …
Sedikitpun aku tak gemetar
Jika saja Engkau sematkan Iman di dadaku
aku tidaklah ada keberanianku untuk melakukannya

Yaa Allah…
Betapa aku telah melafazkan untuk mengikuti Rasulmu
Kusyahadahkan dengan sungguh-sungguh
“Asyhadu anna Muhammadan Abduhu waa Rasuluhu”
Tapi lihatlah kelakuanku
tentang semua dosa besarku
kutinggalkan shalatku
tidak kutunaikan puasa
tidak kubaca firman-Mu
ku memfitnah sesamaku
ku aniaya saudaraku
kuteteskan air mata ibuku
Jika saja engkau sematkan Taqwa di dadaku
aku tidaklah memeiliki keberanian melakukannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *